Kurzy
Informace
Agentura VIKA - jazyková škola
Masarykova 31,
602 00 Brno
Telefon/fax:
542 221 578   603 776 978

e-mail:
agentura@vika.cz
Dokumenty
Fotogalerie
Naši partneři

Kurzy skupinové

Docházkové dopolední, odpolední a večerní skupinové jazykové kurzy

ANGLIČTINY • NĚMČINY • RUŠTINY • NORŠTINY • FRANCOUZŠTINY • ITALŠTINY ŠPANĚLŠTINY • ČEŠTINY PRO CIZINCE

pro začátečníky • pro mírně a středně pokročilé • pro pokročilé • konverzace

Kurzy dopolední, odpolední i večerní v rozsahu 1 x 60, 1 x 90 minut týdně v malých skupinách. Různé stupně pokročilosti, konverzace. Večerní příprava ke státním nebo mezinárodním zkouškám. Pro všechny letošní posluchače výrazná sleva na kurzovném. Výuka v kurzech probíhá přímo v centru města.

Rozsah výuky 1 x 60, 1 x 90 minut týdně
( Viz. rozvrh hodin skupinových docházkových kurzů )
Termín zahájení výuky 30.9.2019
Termín ukončení výuky 1.6.2020
Cena od 3.499,- Kč na celé výukové období 
( Viz. ceník docházkových skupinových kurzů )

Zahrnuje výuku kvalifikovaným lektorem, možnost vstupních a závěrečných testů a jejich vyhodnocení. Cena nezahrnuje výukové materiály.

V případě, že se rozhodnete objednat jazykový kurz prostřednictvím naší jazykové školy, prosíme o zaslání vyplněné přihlášky, ( viz. přihláška skupinových kurzů ) ve které blíže specifikujete:

  • Typ vyučovacího jazyka a stupeň pokročilosti
  • Číslo kurzu
  • Termín kurzu (den a hodina výuky )

Vyplňte přihlášku a zaplaťte kurzovné složenkou ( zašleme na požádání poštou ), nebo převodem na č.ú. 1345856319/0800 ( variabilní symbol = číslo kurzu ), nebo v hotovosti přímo v kanceláři naší školy.

Kopii ústřižku složenky a vyplněnou závaznou přihlášku nám zašlete nebo osobně odevzdejte v hlavní kanceláři naší agentury na adrese :

Agentura VIKA - jazyková škola

Masarykova 31
602 00 Brno
1. poschodí, kancelář č. 140
( Po - Pá 9:oo - 17:oo )

Přihlášky do kurzů je možné vyplnit i odeslat také e-mailem.

Týden před zahájením výuky Vám zašleme pozvánku s dalšími informace