Kurzy
Informace
Agentura VIKA - jazyková škola
Masarykova 31,
602 00 Brno
Telefon/fax:
542 221 578   603 776 978

e-mail:
agentura@vika.cz
Dokumenty
Fotogalerie
Naši partneři

Kurzy pomaturitní

Denní intenzivní pomaturitní studium - dle Vyhlášky MŠMTV ČR

ANGLIČTINY • NĚMČINY 

Denní studium na naší škole je jednoleté intenzivní studium (září - červen), v rozsahu 5 x 4 vyučovací hodiny týdně (Po - Pá). Probíhá v dopoledních ( 8:oo - 11:15 ), nebo popoledních ( 12:15 - 15:30 ) hodinách.

Naše jazyková škola je zařazena v seznamu škol, které poskytují jednoleté pomaturitních kurzy, MŠMT ČR.

Zájemce o denní studium se stává posluchačem tohoto kurzu na základě vyplněné a podepsané závazné přihlášky a poté, co je do kurzu přijat. Za posluchače kurzu může být přijat zájemce rozhodnutím Agentury VIKA pokud ukončil studium na střední škole v roce 2018 maturitní zkouškou (platí pouze pro posluchače, kteří nárokují sociální dávky) a zaplatil cenu kurzu. Kurzy mohou navštěvovat i ostatní studenti bez nároku na sociální zvýhodnění. Absolvování výuky v celém rozsahu je podmínkou pro ukončení studia a vydání osvědčení o absolvování kurzu. Výuka probíhá jako příprava k základní nebo všeobecné státní zkoušce, nebo odpovídajícím mezinárodním zkouškám. K určení jazykové pokročilosti slouží tzv. rozřazovací testy, na začátku školního roku - které ale nejsou podmínkou přijetí. Začátečníci testy nepíší.

Zájemci o studium vyplní přihlášku a zaplatí kurzovné nejpozději do 30.9.2018 složenkou, nebo převodem na č.ú. 1345856319/0800 ( v.s.- číslo kurzu ), nebo v hotovosti přímo v hlavní kanceláři naší školy. Po tomto termínu Vám místo v kurzu už nebudeme moci rezervovat ( pouze po osobní domluvě ). Možnost úhrady školného ve splátkách, při úhradě celé částky najednou - poskytujeme výrazné slevy.

Vyplněnou závaznou přihlášku k dennímu studiu, kopii ústřižku složenky, spolu s kopií maturitního vysvědčení ( platí pouze pro letošní maturanty ) nám zašlete nebo osobně odevzdejte v kanceláři naší školy na adrese :

Agentura VIKA - jazyková škola

Masarykova 31
602 00 Brno
1. poschodí, kancelář č. 140
( Po - Pá 9:oo - 17:oo )

Přihlášky do kurzů je možné vyplnit i odeslat také elektronickou poštou.

V případě zájmu o kombinaci dvou nebo více jazyků jsou studenti denního studia cenově zvýhodněni. ( Viz. Kombinované studium )

Každý další zaplacený kurz v rozsahu 1 x 60 nebo 1 x 90 minut týdně budou mít posluchači denního studia v ceně pouze 2.500,-- Kč za školní rok.


Informace a přihlášky :

Agentura VIKA - jazyková škola

Masarykova 31
602 00 Brno
1. poschodí, kancelář č. 140
Telefon a fax : 542 221 578 E-mail : agentura@vika.cz
  • V případě zájmu o ubytování a stravování Vám po zaplacení kurzovného zašleme bližší informace a přihlášku.
  • Předběžný termín zahájení výuky je v týdnu od : 3.9.2018 ( vstupní testy ).
  • Předběžný termín ukončení výuky je : 28.6.2019
  • Výuka probíhá v učebnách v centru města.