Kurzy
Informace
Agentura VIKA - jazyková škola
Masarykova 31,
602 00 Brno
Telefon/fax:
542 221 578   603 776 978

e-mail:
agentura@vika.cz
Dokumenty
Fotogalerie
Naši partneři

Kodex kvality

    KODEX KVALITY


Posláním Asociace jazykových škol je zdokonalovat jazykové vzdělávání na území celé České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. Asociace jazykových škol (dále jen Asociace) je profesní sdružení subjektů zastávajících společné principy kvality popsané v tomto Kodexu. Kodex kvality tak představuje vstupní práh a současně dlouhodobý profesní závazek, který členové musí splnit pro řádné členství v Asociaci.


Členové se zavazují k následujícím požadavkům na kvalitu služeb:
 

Dostupnost

 • Člen poskytuje důvěryhodné informace o svých službách na webovém rozhraní, má kontaktní e-mail a telefon pro kontakt s veřejností a určenou dobu, kdy je možné se zástupci školy komunikovat.
 • Učebny člena musejí být vybaveny odpovídajícím způsobem pro výuku jazyků.

Metodika výuky

Člen má definovaný postup zajištění výuky (metodiku), ve kterém je zahrnutý i způsob hodnoceníznalostí a pokroku účastníků výuky, konkrétní plán výuky a použité výukové metody.

 • Člen metodiku zajištění kurzů i výukové metody ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům a současně zajišťuje soulad mezi požadavky zákazníka na metodiku i výukové metody se
  znalostmi a dovednostmi lektorů.
 • Člen má ve svém týmu odborného jazykového metodika, který je za metodické postupy odpovědný.
 • Člen vede docházkovou evidenci kurzu až k úrovni kurz-lekce-student, evidence výuky obsahujei sledování obsahu výuky tak, aby mohla sloužit k přehledu o plnění výukového plánu. Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky, je-li to relevantní.
 • Člen testuje vstupní, průběžnou i výstupní úroveň studentů dle ERR.
 • Lektoři jsou seznámeni s touto škálou a komunikují o ní se svými studenty.
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na ERR.

Vyučující lektoři

 • Člen dbá o to, aby lektoři měli znalosti vyučovaného jazyka nejméně na úrovni C1 dle ERR a odpovídající metodické školení.
 • Člen své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další profesní rozvoj.
 • Člen provádí náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu.

Reference

 • Člen pravidelně zjišťuje spokojenost svých klientů a na zpětnou vazbu reaguje.
 • Člen poskytuje reference na vyžádání.

Dokument schválen členskou schůzí 23. ledna 2015.